Monday, July 13, 2009

Ako Mismo!

Finally got my Ako Mismo! dog tags...

Thanks love! :)

For my pledge:
Ako Mismo ang gagawa ng mga paraan upang alagaan ang ating kapaligiran at karagatan.

For more info on the Ako Mismo movement visit them at http://akomismo.org

1 comment:

aileen said...

ur welc :) glad you liked it!

Related Posts with Thumbnails